BUSINESS MEETINGS

商務會議

結合商務與休閒的巧妙安排下,是您最具效率且專業的選擇

 • 入住日期
  25
  Nov
  /
  2020
 • 退房日期
  26
  Nov
  /
  2020
 • 入住人數
  02
  GUEST
因應需求,提供專業設備及服務團隊
 
耐斯王子大飯店因應貴賓各式的會議需求,提供各項專業會議設備及專業團隊服務,讓貴賓會議活動能在結合商務與休閒的巧妙安排下,激發創意,還有精緻會議茶點供選擇,都是您最具效率且專業的選擇。 
  1. 會議期間內提供單槍投影機一組或投影片投影機一組或幻燈機一組、簡報架一組、螢幕一組、無線麥克風二支、紙、筆。
  2. 海報架尺寸:長47cm*高71cm;宴會廳活動舞台尺寸:長243cm*寬183cm*高40/60cm。
  3. U字型開口朝開,ㄇ字型開口朝後。
  4. 本表價格若有變動,以新價為準,恕不另行通知。
   
  • 會議場租依時段計價/會議專案依專案價格 
  • 聯絡專線:05-2771999分機6116-6118(訂席中心)
 •  
  廳名 長度(cm) 寬度(cm) 高度(cm)/挑高 坪/平方公尺
  5F阿里山宴會廳 2300 3280 700 225.5
  5F阿里山宴會廳 多功能宴會室 3600 3280 700/230 351
  5F多功能會議室 1300 3280 230 32
  5F 501千島櫻 1300 800 230 32
  5F 502吉野櫻 1300 800 230 32
  5F 503八重櫻 1300 800 230 32
  5F 505高砂櫻 1300 800 230 32
  5F(三廳合併)501-503 3900 2400 230 96
  5F(二廳合併)503-505 2600 1600 230 64
  7F凱旋廳 1640 880 280 49.4
  7F法義小館 1640 880 280 49.4
  7F酩悅廳 690 690 245 11.3
  17F櫻花廳 540 400 275 6.53
  17F梅蘭廳 650 400 275 7.86
  17F竹菊廳 650 400 275 7.86
  17F桃城廳 650 400 275 7.86
  17F羅山廳 650 400 275 7.86
  17F神木廳 645 805 290 15.7
  17F玉山廳 740 790 270 17.68
 •  
  廳名 場租 逾時場租 逾時場租
    平日 假日 平日 假日 以小時計 以小時計
    早上 下午 晚上 早上 下午 晚上 全天 全天    
    9:00am-12:00pm 13:00pm-16:30pm 18:00pm-21:00pm 9:00am-12:00pm 13:00pm-16:30pm 18:00pm-21:00pm 9:00am-16:30pm 9:00am-16:30pm    
  5F阿里山宴會廳 40,000 40,000 60,000 60,000 60,000 70,000 70,000 90,000 7,500 10,000
  5F 阿里山宴會廳多功能會議室 60,000 60,000 80,000 80,000 80,000 90,000 90,000 128,000 20,000 15,000
  5F多功能會議室 25,000 25,000 35,000 35,000 35,000 50,000 50,000 60,000 6,200 7,000
  5F 501千島櫻 7,500 7,500 12,000 12,000 12,000 15,000 14,500 19,000 1,800 2,000
  5F 502吉野櫻 7,500 7,500 12,000 12,000 12,000 15,000 14,500 19,000 1,800 2,000
  5F 503八重櫻 7,500 7,500 12,000 12,000 12,000 15,000 14,500 19,000 1,800 2,000
  5F 505高砂櫻 7,500 7,500 12,000 12,000 12,000 15,000 14,500 19,000 1,800 2,000
  5F(三廳合併)501-503 18,000 18,000 26,000 26,000 26,000 34,000 34,000 42,000 3,700 5,000
  5F(二廳合併)503-505 12,000 12,000 18,000 18,000 18,000 23,000 23,000 29,000 3,100 4,000
  7樓凱旋廳 10,000 10,000 12,000 14,000 14,000 18,000 19,000 27,000 2,000 2,500
   
  廳名 會議+用餐包場之最低消費
    平日 假日 平日 假日    
    早上 晚上 早上 晚上 全天 全天    
    10:00am-15:00pm 17:00pm-21:00pm 10:00am-15:00pm 17:00pm-21:00pm 10:00am-21:00pm 10:00am-21:00pm 以小時計 以小時計
  法義小館 25,000 30,000 30,000 35,000 50,000 60,000 6,000 2,000
  酩悅廳 12,000 12,000 15,000 15,000 24,000 30,000 3,000 2,000
五星級旅館
立即訂房
萬國百匯餐廳立即訂位
快速撥號
線上購物
觀看影片